โลกแห่งไตรภูมิปี 2559

 

“โลกแบบไตรภูมิหยั่งรากลึกในความนึกคิดของผู้คนจนเกินกว่าจะทิ้งได้ง่าย ๆ ดังที่นักประวัติศาสตร์ผู้หนึ่งได้กล่าวไว้ว่า การเปลี่ยนแปลง เป็นไปอย่างเชื่องช้าเสมือนการเคลื่อนของธารน้ำแข็ง มโนทัศน์แบบไตรภูมิยังปรากฎอยู่ในวิถีชีวิตทางสังคมและในวัฒนธรรมแบบจาริตบางอย่าง เช่น ในวงการสงฆ์ พิธีกรรม เทศกาลทางศาสนา และในสิ่งที่ต่อมาเรียกว่าวัฒนธรรมชาวบ้าน การพินิจอย่างใกล้ชิดถึงสภาวะที่เกิดการเปลี่ยนเคลื่อนมโนทัศน์ขึ้นนั้น จะชี้ให้เราเห็นพลังที่ส่งผลต่อการลงหลักปักฐานของภูมิศาสตร์สมัยใหม่ เราจะพบว่าความรู้ใหม่นี้มิได้เข้ามาอย่างราบรื่นหรือค่อยเป็นค่อยไปแต่อย่างใด”

from กำเนิดสยามจากแผนที

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: