the Path (26)-การขูดรีดในพื้นที่ของการซื้อขายแลกเปลี่ยน

Exploitation in the sphere of circulation

การขูดรีดในพื้นที่ของการซื้อขายแลกเปลี่ยน

64. แต่การขูดรีดไม่ได้เกิดขึ้นในพ ื้นที่ของการผลิตเท่านั้น เนื่องจากการทำให้มูลค่าเพิ่มแฝงฝังอยู่ในสินค้ากลายเป็นเงิน นั้น นายทุนไม่เพียงแต่จะต้องกระตุ้นให้เกิดความต้องการ เขายังต้องการผู้คนที่เข้ามาทำการขายสินค้าเหล่านั้นแก่เขาด้วย และแน่นอนว่า นายทุนต้องการใช้จ่ายสำหรับต้นทุนการขายให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้  ตรรกะของทุนจึงกำหนดว่าทุนควรจะขูดรีดแรงงานที่เกี่ยวข้องกับการขายเหล่านี้ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ยิ่งุทนขูดรีดแรงงานเหล่านี้ได้มากเท่าไร (พูดอีกอย่างหนึ่งคือ ทำให้ช่องว่างระหว่างชั่วโมงการทำงานทั้งหมดและชั่วโมงการทำงานที่แรงงานได้รับค่าแรงเพิ่มมากขึ้น) ต้นทุนของทุนในการขายก็จะน้อยลงเท่านั้น และกำไรหลังการขายก็จะยิ่งเพิ่มสูงขึ้นเท่านั้น

65. วิธีที่ดีที่สุดที่จะขูดรีดแรงงานในพื้นที่ของการซื้อขายแลกเปลี่ยนก็คือ จ้างแรงงานเหล่านี้แบบล่วงเวลา ชั่วคราว และไม่มั่นคง แรงงานเหล่านี้ยังเป็นแรงงานที่ถูกตัดขาดและแบ่งแยก เพราะเป็นเรื่องที่ยากลำบากที่แรงงานเหล่านี้จะรวมตัวกันต่อต้านทุน และแรงงานก็มักจะแข่งขันกันเอง การแข่งขันนี้จะรุนแรงยิ่งขึ้นเมื่ออัตราการว่างงานอยู่ในระดับสูง ทุนไม่เพียงแต่สามารถกดค่าแรงในของแรงงารในภาคการขายนี้ต่ำลงเท่านั้น ทุนยังสามารถถ่ายโอนความเสี่ยงจากการขายสินค้าได้หรือไม่ได้ไปให้แรงงานแทนด้วย

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: