the Path (15)-การแบ่งแยกแรงงาน

Unity and separation among workers—unity is the strategy of workers

เอกภาพและการแบ่งแยกแรงงาน-ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเป็นยุทธศาสตร์ของแรงงาน

38. คำตอบสำหรับความขัดแยงกันระหว่างความต้องการของทุนกับแรงงาน ซึ่งเป็นความขัดกันของตรรกะของทุนและตรรกะของการพัฒนามนุษย์ก็คือ การดิ้นรนต่อสู้ สิ่งที่เกิดขึ้นกับค่าแรงและชั่วโมงการทำงานขึ้นอยู่กับอำนาจต่อรองระหว่างสองฝ่าย (คือทุนและแรงงาน) สำหรับแรงงานในระบบทุนนิยมการที่จะได้เปรียบในเรื่องชั่วโมงการทำงาน ค่าแรง และความสามารถในการตอบสนองต่อความต้องการของตน พวกเขาต้องการการรวมตัวกันเพื่อต่อต้านทุน แรงงานต้องการที่จะข้ามพ้นการแบ่งแยกและการแข่งขันระหว่างกันเอง เมื่อใดที่แรงงานถูกแบ่งแยก และถูกทำให้อ่อนแอ เมื่อนั้นแรงงานจะต้องแข่งขันกันเอง แรงงานจะไม่สามารถต่อสู้กับทุนได้ และผลก็คือ แนวโน้มที่ค่าจ้างจะถูกทำให้ต่ำลงถึงขั้นต่ำที่สุด และชั่วโมงการทำงานจะถูกขยายออกไปจนมากที่สุด ด้วยเหตุนี้จุดมุ่งหมายของการมีสหภาพแรงงาน ก็คือการขจัดการแบ่งแยกแรงงานและทำให้แรงงานแข็งแกร่งเพื่อต่อสู้กับนายทุนในระบบทุนนิยม

The strategy of capitaldivide workers

ยุทธศาสตร์ของทุน-การแบ่งแยกแรงงาน

 39. แล้วทุนจะตอบโต้กับแรงงานอย่างไร ทุนจะตอบโต้ด้วยทุกวิธีการที่ทุนจะสามารถจะทำได้เพื่อที่จะเพิ่มระดับของการแบ่งแยกกันระหว่างแรงงาน ทุนจะนำเอาผู้คนเข้ามาแข่งขันเพื่อแย่งงานจากแรงงาน เช่น ผู้อพยพหรือกลุ่มคนผู้ยากไร้จากชนบท ทุนอาจจะใช้รัฐทำลายและทำให้สหภาพแรงงานเป็นสิ่งที่ผิดกฏหมาย หรือเลิกผลิตหรือเคลื่อนย้ายการผลิตไปยังส่วนอื่น ๆ ของโลกที่ซึ่งประชาชนยังยากจนและสหภาพแรงงานเป็นสิ่งต้องห้าม จากมุมมองของทุน วิธีการเหล่านี้สมเหตุสมผล มันเป็นวิธีการที่สมเหตุสมผลสำหรับทุนที่ต้องการทำทุกวิธีที่ทำได้เพื่อทำให้แรงงานขัดแย้งกันเองรวมถึงการสนับสนุนให้เกิดการกีดกันทางเชื้อชาติและเพศด้วย มาร์กซ์บรรยายความเป็นปฏิปักษ์เหล่านี้ในศตวรรษที่สิบเก้าในรูปแบบของความขัดแย้งระหว่างแรงงานอังกฤษกับแรงงานชาวไอริสในอังกฤษว่าเป็นที่มาของความอ่อนแอของแรงงาน “นี่คือเคล็ดลับที่ทำให้ชนชั้นนายทุนสามารถรักษาอำนาจเอาไว้ และชนชั้นนายทุนก็ตระหนักถึงเคล็ดลับเหล่านี้เป็นอย่างดี”

40. มันเป็นตรรกะของแรงงานทีต้องการความมั่นคงเล็ก ๆน้อย ๆ ในชีวิต โดยสามารถวางแผนสำหรับอนาคตและเลี้ยงดูครอบครัวให้พ้นจากความไม่แน่นอน ซึ่งก็แน่นอนว่าตรรกะนี้เป็นตรรกะที่ตรงกันข้ามกับตรรกะของทุน ที่จริงแล้ว ยิ่งแรงงานมีความกังวลต่อความไม่มั่นคงของตนเองเท่าใด ก็ทำให้แรงงานต้องขึ้นต่อทุนมากขึ้นเท่านั้น ทุนชอบแรงงานผู้ที่มักจะมีความวิตกกังวลว่าทุนจะละทิ้งหรือไม่จ้างตน ทำให้ตนกลายเป็นคนว่างงาน และมีความไม่แน่นอนในชีวิต ทุนในทุก ๆที่ ทำทุกอย่างที่เป็นไปได้ที่จะจ้างแรงงานแบบไม่เป็นทางการ ชั่วครั้งคราวและมีความไม่แน่นอน แรงงานผู้ซึ่งไม่ได้รับสวัสดิการใด ๆ  แรงงานผู้ที่ต้องยอมรับค่าแรงที่ต่ำและการทำงานที่เข้มข้น

41. การต่อสู้ระหว่างนายทุนกับแรงงาน จึงเป็นการต่อสู้ที่วนเวียนอยู่รอบ ๆความพยายามในการแบ่งแยกแรงงานออกจากกัน

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: